เปิดเวบเมื่อ 03/04/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 02/12/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 42ADD Am Here Intertrade Instagram


เช็คสถานะการสั่งซื้อ

Free Bat ani Cursors at www.totallyfreecursors.com
เว็บบอร์ด
   
   
Total: 0:               
 
    
การผสมสีเรืองแสงทาภายนอกและภายใน [No. 0]

1. เลือกชนิดของผงเรืองแสงโดยพิจารณาจากส่วนผสมที่จะนำผงเรืองแสงไปผสมว่าเป็น Water base หรือ Solvent base โดยผงเรืองแสง ชนิดที่มีการเคลือบผิวด้วยซิลิกาจะเหมาะสำหรับ water base ในขณะที่ ผงเรืองแสงที่ไม่ได้เคลือบผิวด้วยซิลิกาจะเหมาะสำหรับ Solvent base

2. ในขั้นแรกจะต้องทำการเลือกสารยึดเกาะที่มีความใส เช่น Acrylic resin, Epoxy resin, Polyurethane resin, PET resin, PVC resin, Poly Vinyl-alcohol buty aldehyde resin และ ABS resin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสงของสารผสม

3. สารยึดเกาะที่เลือกใช้ควรมีความหนืดระหว่าง 2000-5000 poises โดยสามารถเติมสารปรับความข้นเหลว (ทินเนอร์) ก่อนที่จะนำไปผสมต่อไป

4. การเติมสารเติมแต่ง (additive) ลงในส่วนผสมไม่ควรเติมสารเติมแต่งที่มีส่วนผสมของโลหะหนัก (heavy metal) เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยากับผงเรืองแสงได้ รวมทั้งไม่ควรเติมสารป้องกัน UV (UV-filter) ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการรับแสงและการเรืองแสงลดลง

5. ในระหว่างการผลิตไม่ควรบดผงเรืองแสงเพราะจะทำให้อนุภาคของผงเรืองแสงแตกออกและทำลายสมบัติในการเรืองแสง และไม่ควรให้ผงเรืองแสงสัมผัสกับความชื้น

6. ปริมาณการเติมผงเรืองแสงขึ้นกับลักษณะการใช้งานซึ่งสามารถเติมผงเรืองแสงในอัตราส่วนตั้งแต่ 10-50% โดยน้ำหนักต่อส่วนผสมทั้งหมด ปริมาณผงเรืองแสงที่มากหรือน้อยเกินไปจะมีผลต่อการนำไปใช้งานโดย การเติมผงเรืองแสงในปริมาณน้อยจะทำให้ความสามารถในการเรืองแสงลดลง ในขณะที่การเติมมากเกินไปจะทำให้ความสามารถในการยึดเกาะพื้นผิวลดลง

7. หลังจากผสมส่วนผสมเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะนำไปใช้งานควรทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากอาจเกิดการนอนก้นของผงเรืองแสง อีกทั้งควรนำไปใช้งานทันทีหลังจากผสม

By : Am Here Glow in the Dark  email  (อ่าน 58 | ตอบ 0)  (14/03/2562 19:45:24)
Total: 0: