เปิดเวบเมื่อ 03/04/2551
ปรับปรุงเวบเมื่อ 18/03/2019
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 34ADD Am Here Intertrade Instagram


เช็คสถานะการสั่งซื้อ

เว็บบอร์ด
   
   
Total: 0:               
 
    
ผงเรืองแสงและกลไกการเรืองแสง (Mechanism of photoluminescence) [No. 0]

ผงเรืองแสงประกอบด้วยโครงสร้างโมเลกุลของ (Strontium Aluminates) ซึ่งจะสามารถเรืองแสง เมื่อได้รับการกระตุ้นจากแหล่งแสงต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ (Ultra Violet: UV), ฟลูออเรสเซนต์, แบล็คไลท์ เป็นต้น เมื่อได้รับแสงจากแหล่งแสงข้างต้นเพียงระยะเวลาสั้นๆ (5-10 นาที) จะสามารถเรืองแสงได้ในระยะเวลามากกว่า 12 ชม. โดยการเรืองแสงของผงเรืองแสงเกิดเนื่องมาจาก เมื่อผงเรืองแสงได้รับการกระตุ้นจากแหล่งแสงเกิดการสั่นของอิเล็กตรอนภายในโมเลกุลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระดับพลังงานไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อหมดการกระตุ้นจากแสง ผงเรืองแสงจึงสามารถคายพลังงานออกมาในรูปของแสงที่ตามองเห็นได้

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผงเรืองแสง  Strontium Aluminate และ ZnS


สมบัติ


Strontium Aluminate: SrAl


Zinc Sulfide: ZnS


1. ประสิทธิภาพในการเรืองแสง


สามารถเรืองแสงได้มากกว่า
12 ชั่วโมง
หลังจากได้รับแหล่งแสงเพียง
5 –10 นาที


สามารถเรืองแสงได้นานเพียง
1-4 ชั่วโมง หลังจากได้รับแหล่งแสงเพียง
5 –10 นาที


2. อายุการใช้งาน


สามารถเก็บได้นาน
10 ปี ในสภาวะที่ปราศจากความชื้น


เกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย
สามารถเก็บได้นาน
2-4 ปี


3. ความสามารถในการทนอุณหภูมิ*


ทนอุณหภูมิได้ถึง
1000 องศาเซลเซียส


ทนอุณหภูมิได้ต่ำ
เสียสภาพที่อุณหภูมิสูง


4. อันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม


ไม่มีอันตราย
ปราศจากโลหะหนักและสารกัมมันตรังสี


เมื่อสัมผัสกับกรดจะทำให้เกิดแก๊สไข่เน่า
(H2S) เป็นแก๊สพิษที่มีกลิ่นรุนแรงและอาจเกิดอันตรายได้

By : Am Here Glow in the Dark  email  (อ่าน 3 | ตอบ 0)  (14/03/2562 19:39:08)
Total: 0: